Dofinansowanie z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Aby rozpocząć działalność gospodarczą, poza dobrym pomysłem, potrzebny jest kapitał na start. Bardzo pożądanym przez przyszłych przedsiębiorców sposobem na uzyskanie pieniędzy na założenie własnej firmy jest pozyskanie dotacji. Ilość środków jest niestety zawsze ograniczona, dodatkowo trzeba spełnić pewne określone warunki, jakimi kieruje się dany program wsparcia.

Obecnie dla osób zarejestrowanych jako bezrobotni Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ma do przyznania 309 dotacji. Aktualna kwota dofinansowania wynosi 18 tys. zł.

Dofinansowanie PUP, założenie firmy
Informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są na: www.pup.poznan.pl w zakładce Środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Wszelką pomoc w wypełnianiu dokumentacji oraz w pisaniu biznesplanu świadczy Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości (ul. Klasztorna 16, tel. 61 853 2186, www.powp.poznan.pl).

Wszystkim interesującym się środkami na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej w ramach perspektywy na lata 2014 – 2020 polecamy również korzystanie z następujących serwisów: