Miasto Poznań w październiku oferuje szereg ciekawych szkoleń dla przedsiębiorców.

Harmonogram darmowych szkoleń prowadzonych przez miasto, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy lub osoby planujące założyć działalność gospodarczą.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach muszą dokonać rejestracji poprzez Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy
Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

PAŹDZIERNIK 2016

3.10.2016 (12.00-14.00)

„Źródła sfinansowania działalności gospodarczej – pożyczki JEREMIE”

Szkolenie odbędzie się w Sali C (II piętro) przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, w godz. 12:00 – 14:00.

Po szkoleniu będzie możliwość spotkania i indywidualnej rozmowy z p. Tadeuszem Wojtaszakiem – przedstawicielem Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Szczegółowe informacje i zapisy: http://bit.ly/2cBEd25

3.10.2016 (8.00-16.00)

„Negocjacje w handlu zagranicznym”

Szkolenie odbędzie się w ramach programu „Eksportowy Poznań”. 3 października br. w godz. 8:00-16:00 w siedzibie Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406 sala B.

W trakcie warsztatu zostaną zaprezentowane m.in.

 • istota negocjacji
 • jak zostać skutecznym negocjatorem
 • taktyki negocjacyjne
 • scenariusz i program rozmowy negocjacyjnej

Szczegółowe informacje i zapisy: http://bit.ly/2d1opkA

4.10.2016 – 5.10.2016 (8.00-16.30)

„Strategia rozwoju Twojej firmy w oparciu o fundusze UE”

Dwudniowe  warsztaty organizowane przez: Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą oraz Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową.

Szkolenie adresowane jest do firm oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej z terenu Miasta Poznania,  które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu funduszy Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje i zapisy: http://bit.ly/2cNYUE3

Plan warsztatów

Dzień 1

 • Przegląd możliwości aplikowania na lata 2014-2020
  • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (priorytet I)
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój
 • Strategia rozwoju firmy w oparciu o fundusze UE
  • strategia firmy
  • cele firmy, misja i wizja firmy
  • otoczenie firmy
  • analiza mocnych i słabych stron firmy – analiza SWOT
 • Zaplanowani projektu pod kątem maksymalizacji szans i korzyści wynikających z procesu aplikowania
  • określenie celów i rezultatów projektu
  • ustalenie wydatków i ich kwalifikowalność
  • harmonogram projektu
  • budżet projektu i właściwy poziom dofinansowania

Dzień 2

 • Sporządzanie wniosku i biznes planu – studium przypadku dla konkretnego projektu inwestycyjnego wybranej firmy
 • Budżetowanie projektu unijnego
  • źródła finansowania projektu
  • bilans, rachunek zysków i strat
  • przepływy finansowe
  • umowa o dotację
  • zobowiązania wynikające z realizacji projektu
 • Metodologia rozliczania projektu
  • koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
  • źródła finansowania krajowe i unijne
  • zakres rzeczowy
  • wniosek o płatność
 • Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu wniosku i realizacji i rozliczaniu projektu

5.10.2016 – 6.10.2016 (8.00-16.00)

„Skuteczne wprowadzanie produktów i usług na rynki zagraniczne”

Wielkopolska Spółdzielnia „Rolnik”, 61-739 Poznań, Plac Wolności 18

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą oraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową zaprasza do udziału w bezpłatnych, dwudniowych warsztatach pt. „Skuteczne wprowadzanie produktów i usług na rynki zagraniczne – transakcje w obrocie krajowym i zagranicznym”.

Szczegółowe informacje i zapisy: http://bit.ly/2d4MSW5

Dwudniowy  warsztat

Dzień 1

 • Podstawy prawne wprowadzenia produktów i usług na rynek zagraniczny
 • Sprzedaż na rynki zagraniczne a ustawa o podatku od towarów i usług (kiedy stosujemy 0% stawki VAT).
 • Procedura wywozu w transakcjach zagranicznych.
 • Przebieg transakcji w obrocie zagranicznym.
 • Obsługa logistyczna dostaw
 • Obsługa bankowa transakcji

Dzień 2

 • Zawieranie umów – ofertowanie i kontraktowanie:
  –    Kontrakt i klauzule zabezpieczające prawidłową i skuteczną jego realizację
 • Formuły handlowe dla określenia warunków dostawy w transakcji – INCOTERMS 2010
 • Negocjacje – Przebieg i techniki negocjacyjne

12.10.2016 – 13.10.2016 (8.00-16.00)

„Efektywna sprzedaż”

Szczegółowe informacje i zapisy:
· tel. 61 851 7848
· e-mail: izba@pcc.org.pl

18.10.2016 (11.00-13.00)

„Poszukiwanie kanałów dystrybucji i odbiorców na rynkach zagranicznych”

ul. Św. Marcin 24/402

Szczegółowe informacje i zapisy:

 • e-mail: a.cicha@wiph.pl

24.10.2016 – 26.10.2016 (8.00-16.00)

„Marketing w małej firmie”

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2

Szczegółowe informacje i zapisy:

 • tel. 61 851 7848
 • e-mail: izba@pcc.org.pl

25.10.2016 (10.00-13.00)

„Zakładanie działalności gospodarczej – krok po kroku”

Szkolenie odbędzie się w Sali C (II piętro) przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, w godz. 10:00 – 13:00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: aneta_krzyszczuk@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878-4956, (61) 878-4795.

Jeśli masz pomysł na biznes, ale nie wiesz jak rozpocząć prowadzenie własnej działalności to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Nasze Biuro Rachunkowe służy pomocą w formalnościach.  Zachęcamy też jak zawsze do skorzystania z naszej oferty prowadzenia rozliczeń podatkowych oraz ZUS.

Dzięki szkoleniu zaznajomisz się z zagadnieniami z zakresu:

 • rejestracja – krok po kroku – jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej,
 • obowiązki przedsiębiorców wobec ZUS,
 • spółki prawa handlowego – porównanie,
 • prawa i obowiązki przedsiębiorcy,
 • programy wsparcia osób planujących własny biznes (źródła sfinansowania działalności gospodarczej).