Rejestry przedsiębiorców

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
www.ceidg.gov.pl

Znajduje się tam ewidencja firm jednoosobowych i wspólników spółek cywilnych. Prowadzona przez Ministra Rozwoju

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
www.krs.ms.gov.pl

jest to rejestr spółek prawa handlowego, ale również fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, przedsiębiorstw zagranicznych prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości

Obecność w rejestrze przedsiębiorców jest darmowa, istnieją firmy o łudząco podobnych nazwach do Państwowych rejestrów próbujące pobrać opłatę za wpisanie do własnego katalogu firm.